* 199           

Eeuwig, ende tallen dage,
     staat het woord des Heeren pal,
dat elkeen zijn kruisken dragen,
     wilt of nilt hij, moeten zal.

1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster