' T   E E R S T E           

t Eerste dat mij moeder vragen
leerde, in lang verleden dagen,
     als ik hakkelde, ongeriefd
nog van woorden, t was, te gader
bei mijn' handtjes doende: "Vader,
     geeft me 'en kruisken, als t u belieft!"

k Heb een kruiske dan gekregen,
menig keer, en wierd geslegen
     op mijn' kake, zacht en zoet...
Ach, ge zijt mij, bei te gader,
afgestorven, moeder, vader,
     t geen mij nu nog leedschap doet!

Maar, dat kruiske, t is geschreven
diep mij in den kop gebleven,
     teeken van mijn erfgebied:
die den schedel mij aan scherven
sloege, en hiete t kruisken derven,
     nog en hadd' hij t kruisken niet!

(23/2/1896)


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster