G O D

Die meest van al verdient dat iedereens gedachten
Hem, nu en allen tijd, nieuwsgieriglijk betrachtten,
     en vroegen ieder stof, ootmoedig, nieuws van Hem;
     die meest van al verdient dat eene en alle stem
zijn wezen immer en zijn' werken immer loofde;
dat ieder levend mensch zijn' tuigenis geloofde,
     gesproken door een' mier, die nietig henespoedt,
     of door de wrange zee, die de eerde beven doet;
die meest van al verdient dat elk zijn' willen diende,
die alles wetend is, die eeuwig alles ziende...
     van al hetgeen Hij doet, en daaglijks delgen kan,
                    daar zwijgt men van!

16/9/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster