I K   G A        

Deur hore en more moet ik,
     deur dikke en dinne gaan,
en overal ontmoete ik
     mij boozen, langs de baan.

Ze schelden en ze schrikken,
     ze schimpen en ze slaan;
ze wegen en ze weikken:
     "Hoe deernis hem gedaan?"

Ze zeggen, en ze zullen
     mij vatten en mij vaân!
De dommen en de dullen:
     ze 'n durvender niet aan!

Me n roek's! Ik laat ze zwetsen,
     ze brouwen en ze braân,
ze glijden en ze gletsen:
     ik ga, - zij blijven staan!

11/10/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster