G U I D O   G E Z E L L E

RIJMSNOER  OM  EN  OM  HET  JAAR


*****    Honderdste verjaardag!    *****

Gezelle publiceerde deze bundel in oktober 1897




Voorblad Guido Gezelle