M E I Z A N G    

    Herhaalt mij nu weêrom dat
               schoone lied,
n laat geen lieve leise ervan
               verloren,
    want op en af uw' lippen
               loopt er iet,
dat in of om den biekorve is
               geboren!

    t Is honing dat gij zingt, en
               al te zoet,
om nog eenmaal mij niet te zijn
               geschonken;
    mij lust hoe meer ik drinke, en
               drinken moet
ik meer, hoe meer ik drinke en heb
               gedronken.

9/10/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster