N I H I L

Omverre moet het al!
omverre moet het, even
dat eeuwen staande was,
of eerst begon te leven:
     de tijden zijn gekeerd,
     eene andere eeuwe naakt,
     die, blinkende, in den oost,
     de menschen tegenblaakt!

Verwaanden! En, nochtans
zie k zonne- en maneschijven,
zie k sterren ongeroerd
en onveranderd blijven;
     zie k menschen, goede en kwa,
     hunne oude lompen aan;
     zie k sterren, altijd voort,
     en lijken henengaan.

Elk lijdt: omhooge, omleege,
onschuldigen, gestraften,
manhafte lieden, wijze,
onwetende, onmanhaften:
     geleerde hanen ook,
     die kraaien: "Alles moet
     omverre!" doen bijna
     zoo Jan, die dom is, doet.

k Zie één verandering:
de menschen loopen heden,
al t gene omhoogehielp
onachtzaam afgesneden,
     hun hoofd omleegewaards,
     ten nieuwen val bereid,
     den nieuwen afgrond in
     van hun' hooveerdigheid!

17/9/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster