ONTFERME   T  U    

Ontferme t U, o Heere en God,
     ontferme t aller lieden,
die, deerlijk onindachtig, U
     geen' schuldige eere en bieden!

Ze dwazen en ze dolen, al
     zoo zeer als zij, de snooden,
die, roekeloos, - ontferme t U! -
     hun eigen leven dooden.

Het licht zijt Gij, het leven en
     t bestaan van al. - De logen
alleen kan naar het onbestaan
     des Albestaanden pogen!

1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster