L E  X X m e  S I E C L...!

Wat helpt het al te denken hoe
     de tijd zal roozen baren?
De menschen blijven menschen, zoo
     ze vroeger menschen waren.

Nen nieuwen tijd nu droomen ze al;
     zoo droomden ze ooit voordezen:
vandage een kwade dag is t,... en,
     t zal morgen beter wezen.

Verbetert eerst u zelven, daar t
     en moet en kan geschieden;
helpt ander' menschen volgen, en
     betrouwt op God, gijlieden!

Zeidt ge allen eens: "Ik wil!" nog eer
     we in de andere eeuwe waren,
van morgen, zou t gelukken, en...
     de tijd zou roozen baren.

14/9/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster