S O B R I I   E S T O T E      

Gebroeders, niet in overdaad
en mest u, noch de volle maat,
die t lijf begeert, en staat u toe;
zijt wilzaam en nooit wakens moe.
De vijand, uw' verderfenis
betrachtende, op zijn' ronden is;
den rauwgetaalden leeuw geslacht
hij, zoekend daar hij vee verwacht,
en vangste, die hij vreten zal:
weêrstaat hem, in t Geloove, pal.
Terwijl o God, gij, milde en goed,
bermhertigheid ons hopen doet;
en dat wij U begroeten, Heer,
vol dankbaarheid, nog dezen keer!

18/10/1895


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster