S T E R V E N

Necesitas mori

Ik moet allichte entwat gaan doen,
dat, dravensmoe en drillens,
och arme, ik nooit en deed, en dat
ik doen zal, willens nillens.

o Heere, staat mij bij, en leert
mij, herte en armen open,
hetgeen Gij, op uw kruise deedt,
u nadoen, en toch hopen.

Toch hopen dat, zoo Gij het graf
ontreest, ik ook, nadezen,
de dood, die Ge overwonnen hebt,
zal overwinnend wezen.

28/9/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster