V I G I L A T E   E T   O R A T E    

Bedricht uw land, n wilt gij niet
     dat t onkruide en bederve;
bedricht het, en, van s morgens vroeg,
     zit arbeidzaam in de erve,
die God u gaf. Ja, nog genoeg
     zal t bijsteren en braken,
uw land, ofschoon ge wiedend zijt,
     en werkend, zonder staken.

Bedricht, o gij, die God begeert
     te dienen, al uw leven,
de zoekende onverzaadbaarheid,
     en t eindloos hooger streven,
dat God u in de ziele stak:
     weet God, en zoekt te leeren
de wetenschap, die t al bevat,
     de wetenschap des Heeren.

Gij spreekt tot God, hij horkt naar u,
     die niet en zijt medallen,
of koning van veel koningen,
     die voor uw' voeten vallen:
geeft wedertale aan God, terwijl
     des werelds goden zwijgen,
en t onkruid, dat de vijand zaait,
     en zal geen wortel krijgen.

1894-1895?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster