W I E R O O K                     

     Thus ardens in igne

     o Wierookgraan,
     geronnen traan
van ceder- en van lorkenstammen,
     gebedenbeeld,
     daar t vier in speelt,
en t vonkelen van s herten vlammen.

     Geen gave van
     fijn goud en kan
mijn hand den Heer, geen myrrha bieden,
     maar wierook zal,
     en overal
en allen dag, Hem dank bedieden.

     o Wierookgraan,
     in t vier gedaan,
en rookende uit mijns herten midden,
     van aardsch en grauw
     wordt hemelsch blauw:
gaat, wierookgraan, den Heere aanbidden!

15/2/1897


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster