W I N T E R S T I L T E

Een witte spree
ligt overal
gespreid op s werelds akker;
geen mensche en is,
men zeggen zou,
geen levend herte wakker.

Het vogelvolk,
verlegen en
verlaten, in de takken
des perebooms
te piepen hangt,
daar niets en is te pakken!

t Is even stille
en stom alhier
aldaar; en, ondertusschen,
en hoore ik maar
het kreunen meer,
en t kriepen, van de musschen.

05/01/1897


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster