Een' witte schorte en binders,
een wagentje en twee kinders,
zoo voert ze, alhier, aldaar,
heur mutse en heur schoon haar.

Daar zijnder die begroeten
heur aanzichte en heur' sproeten,
heur langde en heur fatsoen,
en heur' hooghielde schoen.

Heur moeder doet de koeien,
heur vader t kooren groeien;
heur een broêre is soldaat,
en de andere ruimt privaat.

Heur' zusters zijn twee blommen,
die zelden steêwaards kommen,
maar deugdzaam zijn ze, en vrij
wel nog zoo schoone als zij.

Ze speelt zij in de Heeren,
in nieuwe en schoone kleeren;
en t heeft een heur portret,
in passe-partout gezet.

Zij heeft nen amour tendre,
die n kan heur niet comprendre;
noch zij, die Cuerensch spreekt,
en t Fransch met hamers breekt.

Comprendre en zal ze, eilacie,
maar aan de letste statie,
alwaar ze, om heur malheur,
naartoe rijdt, à vapeur.


Guido Gezelle
(18/3/1881)


Toelichting

binders: linten om de schort te binden
zijnder: zijn er
aanzichte: aangezicht
langde: lengte, gestalte
hooghielde: met hoge hakken
doet: verzorgt
heur vader t kooren groeien: haar vader doet het koren groeien
vrij: eerlijk gezegd
Ze speelt zij in de Heeren: denk aan het kaartspel
't heeft een: een van hen heeft
amour tendre: tedere liefde
die: de geliefde
comprendre: begrijpen
Cuerensch: het dialect van Kuurne
t Fransch met hamers breekt: het Frans radbraakt
de letste statie: de laatste halte, het uur van de waarheid
on haar malheur: tot haar onheil
à vapeur met de stoomtrein
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster