CENTRUM VOOR GEZELLESTUDIE

Directeur: P. Couttenier

Administr. secr.: L. Baeten

Adres: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, 03/220.42.91

Academisch Personeel:

Docent : P. Couttenier.

Assisterend Academisch Personeel : A. De Vos

Opdracht en onderzoeksactiviteiten

Het Centrum voor Gezellestudie werd in 1966 opgericht en beoogt het wetenschappelijk onderzoek van het werk van Guido Gezelle, met raakpunten op het gebied van geschiedenis, linguïstiek, didaktiek en volkskunde. Er is een gespecialiseerde bibliotheek uitgebouwd, een uitgebreid microfilmarchief en een verzameling documenten, archivalia en iconografie. Het Centrum onderneemt fundamenteel onderzoek op het gebied van documentatie, editie, biografie, historisch en literair tekstonderzoek in de context van de 19de eeuw en in een zo ruim mogelijk interdisciplinair perspectief (receptie, poëtica,literatuursociologische studie, literaire geschiedschrijving). Het Centrum publiceert een reeks "Teksten en Studiën'' en het tijdschrift "Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie". De bibliotheek en de documentatie zijn toegankelijk voor navorsers.