"Vroeg uit, en vroeg onder dak,
is gezond en groot gemak."

Vroeg op weg, en traagskes varen,
helpt en tijd, en rampen sparen.

Vroeg veel geld maakt rijke liên,
mochte t maar de zunne zien!

Vroeg een groot verstand vereeren,
zelden zal t in t beste keeren.

Vroeg den jongen stam gestaakt
heeft veel krom hout recht gemaakt.

Vroeg verblijen en late weenen
ziet men veel meer groote als kleenen.

Vroeg; "Mijn engelke!" Ei, t is wel,
sterft het in geen duivelsvel!

Vroeg: "k Ben Vlaming!" hand op t herte.
Nu? Een fransche tuimelperte!

Vroeg was t Geevaert, milde en breed,
die nu vrek Van Houthem heet.

Vroeg naar rijpe vruchten trachten
leert ze jaar en dag verwachten.

Vroeg Serlamen Traag-uit-nest,
late aan stoel en bank gevest.

Vroeg en zult ge t vier niet blusschen,
speelt er minne of munte tusschen.

Vroeg gemakeld, vroeg gemeid,
menig huis heeft platgeleid.

Vroeg wijs, zag ik, honderd keeren,
en stokoud, nog dwaas zijn leeren.

Vroeg bij t glas en late in t sliet,
t zat wel, maar t en zaligt niet.

Vroeg berecht ontzet u, laat het:
dood berecht zijn, iemand baat het?

Vroeg in t vat wordt weggezet
menig zwijn, en mensche, vet
.

Vroeg dood zou k mij wenschen,
als oud krank, bij God en menschen.

Vroeg begint, eer jaar en tijd
komt, dat ge... uit en tenden zijt
.


Guido Gezelle
(1885)


Toelichting

Vroeg uit...dak: vroeg uit (werken), en vroeg weer thuis
de zunne zien: de zon zien = eerlijk verdiend zijn
zelden zal...keeren: zelden goed eindigen
verblijen: zich verblijden
tuimelperte: buiteling Geevaert...Van Houthem: let op de namen: geven en houden
gevest: vastgeschroefd
vroeg gemakeld: vroeg het huis voltooid... vroeg een meisje gemakeld
't zat wel...niet: het maakt wel zat, maar niet gelukkig
Vroeg berecht...het: een zieke vroeg laten bedienen schrikt u wel af, maar doe het toch maar, want...
Vroeg in't...vet: wie of wat vet is wordt weggezet
Vroeg begint...zijt: begin vroeg genoeg, om als de tijd gekomen is, helemaal klaar (uit en tenden) te zijn
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster