WEDERWIJVEN

Hoe wijsterwaster vliegt de lucht
vol witte en lange stressen
van wolken, die ontvlochten zijn
lijk haar van tooveressen.

t Zijn wederwijven, boos en fel,
die, kwaad van hande en vinger,
malkanderen te keere gaan
en vechten slag om slinger.

De wind zit in k en weet niet welk
geweste, t buischt en bommelt
alhier, aldaar een zwepe los,
die deur de wolken schommelt.

Ze stuiven heinde en verre, en van
malkaar gescheurd, in stressen
van wijsterwaster vechtende, en
verwaaide, tooveressen.


Guido Gezelle
(30/4/1897)


Toelichting

wederwijven = tovenaressen
wijsterwaster = alles door elkaar, overhoop
stressen = haarvlechten
ontvlochten = losgemaakt
tooveressen = tovenaressen
fel = vinnig, heftig
malkanderen te keere gaan = elkaar bevechten
slag om slinger = om het hardst, om strijd
t buischt en bommelt = het gaat er rumoerig aan toe en de donder rommelt
een zwepe = een windstoot
deur de wolken schommelt = die heen en weer beweegt
verwaaide = stukgewaaide
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster