'T  LIGT  ALLES  WEEROM  WITGESNEEUWD

t Ligt alles weêrom witgesneeuwd,
     zoo wit als waar' t een laken:
hoe gaan Gods lieve vogelen nu
     aan t daaglijksch brood geraken?
Ze vinken en ze kwinken mooi,
     ze schijnen wel te vreden,
maar... Heere, spaart uw vedervolk
     van s winters eendlijkheden!


Guido Gezelle
(1866-1890?)


Toelichting

vinken en kwinken = zingen zoals de vinken
eendlijkheden = narigheden van de winter


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster