Noten Gloriant

Antiotsen
Antiochië
Apsloen
Absalom, zoon van koning David (2 Samuel)
Bruuyswijc
Brunswijk
Josepat
Josafat
adelheiden
gratie
alle gader
allemaal
amereal
emir
anschijn
afbeelding
are
arend
baroen
edelman
berren
branden
besueren
doorstaan
bogaert
boomgaard
casteleyn
burchtheer
cont
bekend
desterier
strijdpaard
dinc
geschiedenis of iets
discoert
onenigheid
doerpernie
laagheid
doghet
deugd
draghen enen hovescher mont
discreet zijn
eerlijc
met ere
eest dat
indien
fel
boosaardig of vijandig
ganc
gang van zaken
gheboert
troonopvolger
ghehelen
verbergen
ghelavie
speer
ghenoet
mederidder
ghescint
verdoemd
ghestoert
boos
ghewelt
macht
hoet
hoofd
hoeverde
hoogmoed
hoghen moede
edele aard
hoghen moet
edele aard
hoghen roem
grootspraak
int ghemene
ghestille
lachter
schande
lantscap
gebied
lijf
leven
metsergier
bode
moie
tante
neder beten
afstijgen
noyael
edel
oerghelyous
trots
ontliven
doden
ontriden
ontsnappen
ontsien
gerespecteerd
ors
paard
oversten
oppersten
pant
kostbaarheid
payment
betaling, loon
pinen
moeite doen
proeys
fier
pute
slet
quelen
lijden
rijs
kreupelhout of lauwerkrans
rumen
verlaten
sceren
scherts
soedan
sultan
staet
toestand
suverlijc
suverlike
mooi of voortreffelijk
toren
leed
trone
troon of uitspansel of hemel
vaert
tocht
vergouden
vergelden
versinnen
begrijpen
verwandelen
veranderen
vorders
voorouders
vroem
dapper
vromicheiden
dapperheid
vrouden
vreugde
wats die raet
wat is er aan de hand
wattan
niettemin
weert
edel
wigant
held

Laurens Janszoon Coster : Nederlandse klassieke literatuur in electronische edities.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.