ERGENS moeten toch zijn de lichte watren van haar oogen --
Mijn handen zijn zoo heete en drooge --
en het lichte water van haar stem --
mijn keel is in dorre klem.

Het kan toch zoo altijd niet duren
met de brandende uren --
mijn stem is schor,
mijn oogen dor.

 
Terug

Vooruit
 
Herman Gorter, Verzen 1890.