DE straalpralende dag,
de aardwijde hemeldag,
lente in nooit geziene
licht - het blauw moesseliene
wittig schitt'rend omhoog,
alleen 't zongouden éénoog.

Binnen is kalm gepraal
paarllicht, niet één zonnestraal.

 
Terug

Vooruit
 
Herman Gorter, Verzen 1890.