HET was in den zwarten nacht,
de wolken met regenvracht
rolden over de aarde,
die lag in 't donker
als een schip voor anker.

Mijn bloed stroomde in mijn hoofd om,
de zwaarte boog mijn nek krom,
het was of er bloedmoer was
tusschen het voetengras.

 
Terug

Vooruit
 
Herman Gorter, Verzen 1890.