Blond boven Bruin

H.A. Spandaw (1777-1855)

Tegenstuk van Jufvrouw Koollaart's Bruin boven blond

Ruilt nooit uw zachte kleur, bekorelijke Blonden!
     Voor verw of bruine kuif;
De lof der bleeke roos klinkt toch uit duizend monden,
En zoet is 't blinkend sap der muskadelledruif;
 De zachte perzik is het sieraad van de hoven,
     Zij wint het van de kers in geur;
De lommerrijke linde, in blonden tooi, praalt boven
     Den hagedoren, bruin van kleur.
Natuur hult all' wat schoon, beminlijk wordt gevonden,
     Steeds met een zachte en blonde huif. -
Ruilt nooit uw blanke kleur, bekorelijke Blonden!
  Voor hande verw of bruine kuif..


[Bloemlezing] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.