Die tijt vernuwet ende tegheet

Die tijt vernuwet ende tegheet
Die oude die langhe hevet ghestaen.
Die in minnen dienste ware ghereet,
Van hare soudi loen ontfaen:
Nuwen troest ende nuwe cracht;
Dat hi hare minde met minnen macht,
Met minnen so worde hi minne saen.

Hets onghehoert te werdenne minne.
Die minne wilt werden hine sal niet sparen,
Hets wesen boven alle sinne;
Hi sal met al in al dorevaren;
Die minne woent so diepe ints vaders scoet,
Die dienst sal wesen herde groet
Daer minne hare werc sal openbaren.

Der ontfermherticheit cost ende die scout der wet
Gheldet die minnare int beghin.
Na dat hi dese ghewout beset
Comt hi in overgroet ghewin:
Hi werct alle werc sonder scinen,
Hi doghet al leet sonder pinen;
Dits leven boven menschen sin.

Die minnen wilt werden, hi werct groot werc;
Want hine faelgeert in ghenen sinnen;
Hi es onverwonnen ende even starc
Daer hi der minnen minne mach winnen,
Eest in sieke, eest in ghesonde,
In blende, in cropele, ende in ghewonde:
Dat sal hi over scout bekinnen.

Den vremden dienen, den armen gheven,
Den sereghen troesten als hi mach,
Den vrienden gods met trouwen leven
In heyleghen, in menschen, nacht ende dach,
Met alre macht, boven ghereken;
Dunct hem dat hem der cracht mach ghebreken,
Verlate hem voert op minnen sach.

In groter minnen toeverlaet
Vercrijchtmen al dies men behoeft:
Si ghevet den ongheleerden raet;
Si troest denghenen die hem bedroeft;
Es sine sake in hare allene
Ende en wilt hi anderen troest engene,
Dats een teken dat hi hare ghenoeghet.

Die allene minne wilt pleghen
Met alder herten ende alden sinne,
Hi hevet al met al beleghen
Dat hi hare selven al bekinne.


Hadewijch


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster