Hadewijch


Ay, al es nu die winter cout
Tsaermeer sal in corten tide
Die tekenne doen ons wel in scine
Nu sal die tijd ende die voghele droeven
Al droevet die tijt ende die vogheline
Als ons ontsteet die merte
Bi den nuwen jare
Die tijt vernuwet ende tegheet
Altoes mag men van minnen singhen
Die voghele hebben langhe geswegen
Nu es dit nuwe jaer
Nu es die edele tijt gheboren
Men mach der nuwer tide
Ten blijdsten tide vanden jare
Al es die tijt blide over al
Men mach den nuwen tijt
Als hem die tijt vernuwen sal
Dit nuwe jaer es ons ontstaen
Groter goede vore den tide
Dit nuwe jaer es ons begonnen
Als ons die bloemen vanden somere comen sijn
Mine noet es groot ende onbekint den lieden
Die tijt gheeft ons ten goede spoet
Die voghele singhen clare
In allen tiden vanden jare
Al es verdruevet dach ende tijt
Men mach biden corten daghen
Die voghele sijn nu blide
Door hogher trouwen minne
Men moet in allen tide
Om grote minne in hoghe ghedachte
Tsaermeer ontspringhen ons die bloemen
Die tijt vernuwet met sinen jaren
In allen tide nuwe ende out
Die tijt is doncker ende cout
Hoe dat djaer hevet sijnen tijt
Het sal die tijt ons naken sciere
Als ons die linten wert gheboren
Almeest sijn alle creatueren
Als ons dit nuwe jaer ontsteet
Al es dit nuwe jaer begonnen
Comen es die drueve tijt
Als ons ontsteet die winter sware
Als ons die vrochten vanden jare
Ay, in welken soe verbaert die tijt
Een versie van deze pagina zonder frames