Een notabel.

Willem van Hildegaersberch.

Die ter werlt is verheven,
Verdient hi dan in desen leven,
Dat hi machtich blijft hier boven,
Soe heeft hi Gode veel te loven;
5 Want tis al niet daermen off scrijft,
Dan die een vrient mit Gode blijft.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder