Een notabel.

Willem van Hildegaersberch.

Mochtwy malcander hier verdriven
Mit macht ende dan ten hemel cliven,
Als onse tijt ten eynde naect,
Soe hadt God onghelijc ghemaect.
5 Waer op souden dan die ghene hopen,
Die hier ter armoede sijn gheschopen?

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder