Een notabel.

Willem van Hildegaersberch.

Een sot moet sotteliken baren.
Wye mach sulken sot bewaren,
Die hem selven ghevet prijs
Ende denct altoes: "Ic bin soe wijs,
5 Wye soude mi leren off castyen?"
Mit sulken zotten selmen lyen,
Want si sijn sotter veel dan zot;
Si horen wel hoer selfs ghebot,
Mar ander leringhen vanden wisen
10 En willen si doen noch hoeren prisen.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder