Jef Hinderdael
Dán rijst Hij op in Zijn geheele Waarheid
en drukt U zijn Al-hoog-Al-grootheid nêer;
dán meet ge uw duisternis bij Zijne Klaarheid;
dán vindt ge in ootmoed uwe grootheid wêer
en knielt ge vóór het vlam- en straalloos Licht
waarin des menschen zijn of niet-zijn ligt.

1909


Bron: C.J. Aarts en M.C. van Etten (samenstellers), Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Bert Bakker, Amsterdam, veertiende verbeterde druk 1996.
Ingezonden door IJme Woensdrecht
Project Laurens Jz. Coster