P.C. Hooft

Grafschrift voor Brechtje Spiegel

Goedheid zonder lafferij,
Wijsheid zonder hoovaardij,
Schoonheid zonder zich te hagen.
Eere zonder roem te dragen,
Open borst inzonderheid
Had zij die hieronder leit.