Pieter Corneliszoon Hooft

Aantekening bij Brief aan de Weduwe Bartelotti

Prof Van Vloten teekent hierbij aan dat tranen zowle als bloed nog heden ten duidelijkste te herkennen zijn op het door hem bij de uitgaaf gebezigd handschrift.
Aantekening van Conrad Busken Huet.