Pieter Corneliszoon Hooft

Aantekening bij Brief aan de Weduwe Bartelotti

Welke bodinne, gelijk wij vernamen, bij hare komst ter plaat- se, waar Mevr. Bartelotti tijdelijk haar verblijf gehouden had, deze laatste reeds vertrokken vond.
Aantekening van Conrad Busken Huet.