Pieter Corneliszoon Hooft

Aantekening bij Brief aan zijne vrouw

Had dus de kraamvrouw zelve verlangd dat hij een luchtje scheppen en voor het vallen van den avond eene kleine wandeling doen zou? De baker vergeve het ons dat wij haar een oogenblik zwart maakten.
Aantekening van Conrad Busken Huet.