Pieter Corneliszoon Hooft

Aantekening bij Brief aan Maria Tesselschade

Toespeling op het aanmerkelijk geldverlies, dat hij door zijn neef Willem te Londen ondergaan had.
Aantekening van Prof. van Vlote, aangehaald door Busken Huet.
Naar de brief.