Pieter Corneliszoon Hooft

Roosje

In de bladen van een roosje
Vindt gij, o mijn zoete Troosje,
Kleene gift. Waar' zij zoo groot
Als de gunst, te kleen een doosje
Waar' de gansche wereldkloot.

Opmerkingen aan: coster@dds.nl
Naar de Coster-pagina