Albumbijdrage voor Janus Dousa

Vruntschap gemaect, in schijn bedect,
       Vergaet soubyt
       Als comt de noot,
En schielic laect. Mer die verwect
5        Wert, in een tijt
       Van angste groot,
Als elc een waect, en noot deurbrect,
       Geen leet, noch spijt
       Noch storm, noch stoot
10    Haer wortel raect. Mer onbevlect
       Blijft, hoe langh t' lijt:
       Jae naer de doot.
 

1575. IIen December.

Tot een gedencteycken, vande geduyrige ende onveranderlicke vruntscappe, mitten Hooch-geleerden, Eedelen, Erntfesten, Joncheer Johan vander Douz, Heer tot Noortwyc, bij tyden vande tweede belegeringe der stadt Leyden, in de uyterste hongernoot en sterfte gemaect es dit gestelt bij mij, Jan van Hout.

Auteur:Jan van Hout
Datering: 2 december 1575
Vindplaats: In: Album Amicorum Janus Dousa UB Leiden, BPL 1406, fol. 102r.
Editie:Johan Koppenol, koppenol@rullet.leidenuniv.nl