Jehan Baptista Houwaert (1533-1599)

Willecome beminde vrindinnen ghepresen/
Hertelijcke wellecome soo moet ghij wesen/
Ter goeder uren hebt ghy my ghevonden.
Zijt ghy hier comen (peys-ick) om mijn ghenesen?
En om my te vertroosten in desen
Grooten noot? wilt my de waerheyt orconden.
Oft zijt ghy van Godt by my ghesonden
(Door zijn goedetieren milde gratie)
Om dat ghy my door u soet vermonden
Sout bevrijen van t’suyvants tentatie?
Ick ligh’ hier in grootte desolatie/
Als eene die troost en secours behoeft.
Die in doots noot is, mach wel sijn bedroeft.
E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 07-sep-96


Coster-pagina