Conrad Busken Huet (1826-1886)

Conrad Busken Huet werd geboren in een oude Hugenoten-familie. Na een studie theologie in Leiden is hij zelf ook een aantal jaar predikant geweest aan de Waalse kerk in Haarlem. Daarna was hij werkzaam als redacteur van verschillende kranten en culturele bladen (De Gids, de Opregte Haarlemsche Courant, Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië, enz.)

Busken Huet is zeer produktief geweest en heeft over een groot aantal onderwerpen geschreven: over theologie (Brieven over den Bijbel), over cultuurgeschiedenis (Het land van Rubens, Het land van Rembrandt) en vooral over literatuur. Daarnaast heeft hij onder andere ook een roman gepubliceerd (Lidewyde) en, als student, enkele schetsen. Helaas is van al dit werk niets meer in de handel.

Het werk van Busken Huet werd in zijn tijd door veel mensen als zeer provocerend en negatief gezien. Zijn artikelen over Bilderdijk, de Bijbel en Vondel bijvoorbeeld werden beschouwd als schokkend kritisch. Als je ze nu leest, valt juist op hoe evenwichtig zijn oordeel juist was. Daarnaast wordt je getroffen door zijn prachtige stijl.

Hier willen we in ieder geval zo veel mogelijk artikelen opnemen die deze criticus over de andere auteurs in het Coster-project geschreven heeft. Het zou mooi zijn als het er ook nog eens van kwam dat we Lidewyde konden opnemen, of Het Land van Rembrandt.