Bij den auteur der Beschrijving van Gouda (1714) vindt men dat bijschrift aldus opgegeven:

Na bescherminge van Tiranny, en Vryheid der conscientie
Dees Nederlanden men langen heeft sien haken,
Waer nae gevolgd sijn menigvuldigen dissentiën
Met moorden, rooven, doodslaan, branden en blaken:
Maer Heer, gy die een Rechter zijt in alle zaken,
Nu Liefde, Eendracht, met Volstandigheyd verwekt,
Op dat Tirannye onder den wagen blijft subject,
Waer op men Vrijheid der conscientie ziet triumpheren:
De landen zijn geluckig daer de deugden regeren.