Constantijn Huygens

De Gedichten


In deze reeks bestanden vindt u de verzamelde gedichten van de zeventiende-eeuwse Nederlandse dichter Constantijn Huygens (1596-1687), uitgegeven naar zijn handschrift. Daartoe is in eerste instantie de uitgave van J.A. Worp (Groningen 1892-1899, 9 dln.) gevolgd. Alleen waar wij uit eigen ervaring of op grond van recentere litteratuur wisten dat Worp een onjuiste of onvolledige lezing gaf, hebben wij de tekst aangepast.
De gedichten zijn van een code voorzien: CH als afkorting van de naam van de auteur, dan vier cijfers voor het jaar waarin het gedicht geschreven is, en drie cijfers voor het volgnummer van het gedicht.
Voor opmerkingen en verbeteringen houden wij ons aanbevolen. Stuurt u uw commentaar naar Frans Blom, Vakgroep GLTC, RUL, postbus 9515 RA Leiden of naar Ton Harmsen, Vakgroep Nederlands, RUL, postbus 9515 RA Leiden. Email resp. FREBLOM@rullet.LeidenUniv.NL en HARMSEN@rullet.LeidenUniv.NL