Hieronder vindt u de jaartallen van de beschikbare gedichten.

     1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680
     1611 1621 1631 1641 1651 1661 1671 1681
     1612 1622 1632 1642 1652 1662 1672 1682
     1613 1623 1633 1643 1653 1663 1673 1683
     1614 1624 1634 1644 1654 1664 1674 1684
     1615 1625 1635 1645 1655 1665 1675 1685
     1616 1626 1636 1646 1656 1666 1676 1686
1607 1617 1627 1637 1647 1657 1667 1677 1687
1608 1618 1628 1638 1648 1658 1668 1678
1609 1619 1629 1639 1649 1659 1669 1679

1621 Batava Tempe. dat is 't Voor-hout van 's Gravenhage
1638 Daghwerck
1653 Trijntje Cornelisdr. Klucht
1678 De vita propria sermonum inter liberos libri duo (autobiografie)
Vertalingen van enkele religieuze gedichten in het Engels door Peter Large.
Afbeeldingen
Bovenstaande afbeelding groot.
Constanter
Constantijn Huygens 90 jaar
Het meeste materiaal op deze pagina komt uit Leiden. Daar vind u ook de meest recente updates.
Zoek in Huygens' werk naar:

Zoekinstructies (Engels)