Laurens Janszoon Coster

Welkom in het huis van Laurens Jansz. Coster. Hier wordt gebouwd aan een zo omvangrijk mogelijke bibliotheek met klassieke Nederlandstalige literatuur. Al op dit moment zijn hier meerdere boeken en veel korte teksten gratis in een elektronische editie te verkrijgen. We groeien snel; wekelijks komt er wel een kortere of langere tekst bij. In het venster links vindt u een overzicht van de tientallen schrijvers die nu al een eigen 'kamer' in ons huis hebben; dat wil zeggen dat ze met een groter werk of met een ruime keuze uit hun kortere werk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bieden we een bloemlezing aan met gedichten en korte prozastukken van schrijvers van wie nog niet voldoende werk verzameld is om een eigen kamer te krijgen.

Vroeger dachten sommige Nederlandse schrijvers en geschiedkundigen dat Laurens Jz. Coster de werkelijke uitvinder van de boekdrukkunst was, en niet Gutenberg. Nog altijd staat er in Haarlem een standbeeld van Coster op de Grote Markt. Het Project Laurens Jz. Coster leek ons daarom een goede naam voor een project dat een tegenhanger wil zijn van enkele buitenlandse Gutenberg-projecten.

U wordt van harte uitgenodigd om eigen bijdragen -- in welk tekstformaat ook -- op te sturen aan coster@dds.nl. Wij zullen deze dan binnen enkele dagen publiceren. Ook lof en kritiek zijn altijd welkom.


Deze site is mede mogelijk gemaakt door Stichting De Digitale Stad