Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889)

Het beste deel is meer dan veel

Niet naar veel te jagen,
Still zijn kruis te dragen
   In des Heren kracht:
Dát doet starren stralen
   In den zwartsten nacht,
Dát een hemel dalen,
   Waar de vrede lacht!

Vader van genade!
Sla mij vriendelijk gade,
   Sterk mij tot mijn plicht!
Naar des Levens kusten
   Zij mijn voet gericht,
Tot ik uit mag rusten
   In Uw Sabbatslicht!
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 8 september 1996


Coster-pagina