De blâren vallen zacht...
Ik kan alleen betreuren,
Dat ik niet eens verwacht,
Wat eens nog kan gebeuren...
De blâren vallen zacht...

Willem Kloos (1859 - 1938)


Bezorgd door Henk Harkema (harkema@prl.philips.nl).