Bruin boven blond

Elisabeth Koollaart-Hoofman (1664-1736)

Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten,
  Voor blanke kleur of blonde kuif.
De roos verbleekt voor bruine violetten,
  De witte wijkt de purpren druif.
De bloesemknop, zo teêr, zo ligt verstooven,
  Zwigt voor de rijper kers in geur.
De staatige eik, hoe bruin van verw, praalt boven
  De taaije wilgen, wit van kleur.
Al wat natuur poogt kragten bij te zetten,
  Huldt ze altoos met een bruine huif.
Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten,
  Voor blanke kleur of blonde kuif.


Zie ook H.A. Spandaws tegenstuk Blond boven bruin

[bloemlezing] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.