Liedeken

Dirk Volckertsz. Coornhert

Zalig leeft hij bij de menschen
Die met herten God betrouwt.
Diens verkiezen, wil noch wenschen
Niet en zoekt, dat na berouwt.
Maar hert en wil gelaten houdt
En volgt den wil des Heeren.
Dees lijdt
En mijdt:
Hij lijdt Gods daad
En mijdt het kwaad:
Dus mag hem hier geen onrust deren.