Pieter Langendyk (1683-1756)

Grafschrift op een DrekpoŽet

Hier rot een vuns poŽet, die yv’rig in zyn leeven,
Van duivels, watjekal, en dreutels heeft geschreven.
Paaij Karon stopt zyn neus, zo stinkt het in zyn schuit,
Nu rusting van den Droes met veesten wordt beluid.