Pieter Langendyk (1683-1756)

Een Vaersje in een Voorrede te Pas Gebracht

’t Onnozel volkje houdt poŽeten
Voor dwaazen, hoofden dol van waan.
Maar wilt gy de oorzaak daar van weeten?
’t Ziet gekken voor poŽeten aan.