Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho

door Pieter Langendyk

In Den Haag schijnt Pieter Langendijk ( 1683-1756) zijn eerste tooneelwerk Don Quichot op de bruiloft van Kamacho geschreven te hebben. Door zijn omgang met bekende kunstenaars slaagde hij er waarschijnlijk in de Don Quichot op de Amsterdamse schouwburg te zien opvoeren. De publicatie van Langendijks Don Quichot dateert van 1712 ( voor het eerst vertoond in 1711) en is de dramatisering in drie bedrijven van een kleine episode uit het tweede deel van de bekende roman van Cervantes ( om precies te zijn deel II hoofdstuk 2 - 5 ). De dolende ridder verschijnt als belangstellende toeschouwer op de bruiloft van een rijke landman Camacho, waar hij partij kiest voor de verstoten minnaar, de herder Basilio. Langendijk heeft er zeer vrij gebruik van gemaakt. De stof bevatte weinig dramatische allure; daartoe nam hij wel veel vrije armslag.In 1714 verscheen de ‘merkelijk verbeterde druk’ van Don Quichot bij de Amsterdamse uit- gever Van de Gaete. Langendijks Don Quichot op De bruiloft van Kamacho is een vrolijk spel dat in zijn tijd tientallen opvoeringen beleefde en diverse herdrukken.

De tekst die ik hier gebruik, is conform de uitgave van 1714. By Hendrik van de Gaete, Boekverkoper, op den hoek van de Warmoesstraat en Vygendam te Amsterdam.

 Frans Wetzels

Opdracht:

 

 

 HTML: Marc van Oostendorp